HUISREGELS

We houden het graag gezellig op ons evenement.
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan onderstaande huisregels:

● De Nederlandse wetgeving en de APV van de gemeente Harderwijk zijn van toepassing op alle locaties van de Aaltjesdagen.
● Het gebruik en de verkoop van lachgas, stikstofmonoxide (N2O), zijn niet toegestaan op en in de directe nabijheid van het festivalterrein.
● Fietsen, bromfietsen, scooters of andere vervoersmiddelen (met uitzondering van hulpmiddelen) zijn niet toegestaan op het evenement en dienen te worden geparkeerd in de aangewezen stalling(en).
● Het meenemen van huisdieren naar het evenement wordt afgeraden.
● Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
● Organisatie en/of door de organisator ingeschakelde bedrijven en (overheids-)diensten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk, lichamelijk noch materieel letsel, en/of voor vermissing, en/of schade aan goederen van bezoekers.
● De organisatie behoudt zich het recht voor om gemaakte schade, ontstaan door toedoen van de bezoeker, aan materiële en immateriële zaken en/of goederen in welke vorm dan ook te verhalen op de bezoeker.
● Tijdens het festival kunnen (film)opnames gemaakt worden. Als bezoeker geef je door je aanwezigheid stilzwijgend toestemming aan de organisator om deze videobeelden en/of foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
● In alle gevallen die hier niet expliciet vermeld zijn, beslist de organisatie.
● Het betreden van de plaats en het bijwonen van het evenement zijn geheel op eigen risico.
● Het is tijdens het festival, op het festivalterrein niet toegestaan om onbemande luchtvaartuigen (drones) in het bezit te hebben.
● Zelf meegenomen voedsel of drank is niet toegestaan.

logo-PMS-2 bijgesneden