Coronavirus gooit roet in het eten

Aaltjesdagen 2020 gaan niét door

Met het oog op de coronacrisis kunnen de Aaltjesdagen 2020

geen doorgang vinden.

  • Het event vergt in deze tijd veel voorbereiding en het is onduidelijk in hoeverre een evenement met zoveel bezoekers tegen die tijd mogelijk is en hoe de samenleving dan tegenover zo’n grootschalig feest staat.
  • Veel partijen die invulling geven aan de programmaonderdelen willen hun deelname ook annuleren.
  • Het evenement in een kleine variant organiseren is geen oplossing. Het risico is dat zo’n kleiner festijn toch de gebruikelijke bezoekersaantallen trekt, met alle veiligheidsrisico’s van dien.
  • De Aaltjesdagen zijn de opening van het drukke toeristisch seizoen die traditioneel plaatsvindt in juni. Verplaatsen is lastig vanwege andere evenementen programmering, de beperkte beschikbaarheid van de deelnemende partijen en de grotere kans op slechter weer.
  • We krijgen eenvoudigweg de financiering niet rond. Het event is voor een groot deel afhankelijk van sponsorgeld. Sponsoren hebben momenteel uiteraard andere prioriteiten en proberen hun hoofd boven water te houden.

2021

In 2021 staan de Aaltjesdagen vanzelfsprekend weer op de agenda. Traditioneel het 2e weekend van juni, dus 11 t/m 13 juni 2021.
Voor nu willen we iedereen die heeft bijgedragen en zich heeft ingezet enorm bedanken en we hopen voor de editie 2021 opnieuw op jullie steun!
Daarnaast wensen wij iedereen die op zijn of haar manier vecht tegen het coronavirus (of de gevolgen daarvan) heel veel sterkte.

logo-PMS-2 bijgesneden